Search

Vanja Blumenšajn

Society Vanja Blumenšajn

Vanja radi u Señoru kao vrlo kreativni direktor. Ponekad osjeti da ima nešto za reći. Umjesto da to kaže, piše.