Traži

Izložba Alema Korkuta i Ivana Kožarića u Zagrebu

Izložba Alema Korkuta i Ivana Kožarića u Zagrebu

Ciklus "Mentalni sklop" u galeriji Kranjčar


Sinoć je u zagrebačkoj galeriji Kranjčar otvorena šesta izložba iz ciklusa "Mentalni sklop", koja predstavlja novi umjetnički par sljedbenik-mentor: Alem Korkut kao sljedbenik te Ivan Kožarić kao mentor

Šesta izložba iz ciklusa "Mentalni sklop", koji se od ožujka ove godine kontinuirano odvija u zagrebačkoj Galeriji Kranjčar, objedinjuje radove barda hrvatske suvremene umjetnosti, Ivana Kožarića, i jednog od najznačajnijih kipara srednje generacije, Alema Korkuta. Ivan Kožarić godinama je radio skulpture slobodnih oblika inzistirajući na nađenim formama kako ih oblikuje priroda, a slična razmišljanja sada podastire i Alem, pokušavajući u drvu modelirati, odnosno preslikati sitne kamene oblutke koje nalazimo na svakom morskom žalu. 


Kožarić je homo ludens, vječno zaigrani umjetnik koji uporno radi na demistifikaciji medija u kojem se izražava, ali paralelno, vrlo ozbiljno, teži bitku umjetnosti, odnosno apsolutnoj umjetničkoj slobodi. Alem Korkut u svojem radu neprekidno propitkuje skulpturu i mogućnosti njezinih manifestacija, bez obzira na medij u kojem se ona realizira. Izrađujući svakodnevno male drvene oblike, on ispisuje svojevrstan dnevnik kojim mehaničkim putem zaziva svojevrsnu meditativnu kreativnu pauzu, zrakoprazni prostor za akumuliranje novih ideja i umjetničkih postupaka. Gotovo istu vokaciju nalazimo i u njegovom radu Pareidolia, koji je ustvari video snimka vedrog neba prošaranog kretanjima oblaka. Forme oblaka doista se mogu iščitati kao skulpture, a samo nebo sa svim svojim simboličnim prefiksima ovdje predstavlja uzvišenu modifikaciju kiparstva.


I ovaj put među mnogobrojnom publikom nalazila su se zanimljiva lica iz kulturnog i društvenog života Hrvatske: Zvonko Maković, Ana Lederer, Dunja Vejzović, Goranka Vrus Murtić, Rumjana Meštrović, Duško Šibl, Branko Silađin, Nenad Korkut, Daniela Trbović, Ivica Propadalo, Loredana Bahorić te mnogi drugi.

Izložba ostaje otvorena do 22. 5. 2015.


Povezani tekstovi

Buro 24/7 izbor