Search

vizkultura on Instagram

vizkultura on Instagram

Visual arts and culture online magazine :: Croatia and around #vizkultura

Predstavljamo odličan projekt Mini Art-kina autorskog dvojca Damir Gamulin @g__mb__ i Antun Sevšek, izdvojenu dvoranu za prikazivanje dokumentarnih, kratkih i eksperimentalnih filmova u neposrednoj blizini kompleksa Art-kino Croatia u Rijeci. Kapacitetom od 24 mjesta i multifunkcionalnom upotrebom malog prostora koji se može transformirati, predstavlja programsku dopunu te rasterećenje velike dvorane! Projekt je nominiran za UHA-inu nagradu Bernardo Bernardi! Više na Vizkultura.hr

Leave a comment

više