Traži

Instagram

Instagram

Vizualna umjetnost i kultura Visual arts and culture #vizkultura #plakatiranje

Nije nas puno briga što je kalendarski započela zima, baš nam je trebalo jedno #Plakatiranje s mora! Autor našeg novog plakata je Smelly Feet Guy @smelly_feet
Nije nas puno briga što je kalendarski započela zima, baš nam je trebalo jedno #Plakatiranje s mora! Autor našeg novog plakata je Smelly Feet Guy @smelly_feet

Napišite komentar