Traži

Instagram

Instagram

Visual arts and culture online magazine :: Croatia and around #vizkultura

#rijeka_terristories je hashtag koji arhitektica i znanstvena istraživačica Nataša Janković koristi u okviru svoje Instagram stranice @rijeka_terristories 
Nataša je pokrenula ovu stranicu kao dio svog istraživačkog projekta "Re/I:translating terRI[s]tories", s ciljem novog čitanja grada i njegove transformacije!
#rijeka_terristories je hashtag koji arhitektica i znanstvena istraživačica Nataša Janković koristi u okviru svoje Instagram stranice @rijeka_terristories Nataša je pokrenula ovu stranicu kao dio svog istraživačkog projekta "Re/I:translating terRI[s]tories", s ciljem novog čitanja grada i njegove transformacije!

Napišite komentar