Search

Izložba posvećena umjetnosti izrade nakita

Izložba posvećena umjetnosti izrade nakita

U Etnografskom muzeju Istre u Poreču


Image: PR

Tajna veza Kosova i Istre protkana srebrnom niti filigrana

Ovih je dana u Poreču otvorena zanimljiva izložba posvećena kulturi filigrana koja u Istru "ulazi" posredstvom migracija s Kosova od 1950-ih nadalje. Dom ovoj izložbi Etnografski je muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria, a cijeli je projekt ostvaren u suradnji s lokalnom manjinskom zajednicom. Izložba ostaje otvorena do 1. 9., a nakon Poreča gostuje u Prizrenu u organizaciji Muzeja Kosova.

Izložba posvećena umjetnosti izrade nakita (фото 1)

Potaknuta misijom Etnografskog muzeja Istre/Museo etnografico dell'Istria da djeluje kao promotor kulturne različitosti i međukulturnog dijaloga, izložba "Filigran: srebrna nit od Kosova do Istre" otvara novo poglavlje u muzeološkoj interpretaciji nematerijalne (i) manjinske kulture Istre. Iste vrijednosti njeguje i istarska kulturna politika temeljena na multikulturalnosti i interkulturalnosti.

Izložba posvećena umjetnosti izrade nakita (фото 2)

Estetika i bogata simbolika filigrana prisutna je u istarskom javnom prostoru dugi niz godina. Tehnika filigrana poznata je još u antici, a proširena je cijelim svijetom. Sama riječ filigran dolazi iz latinskog, a znači filum – nit i granum – zrno, čime nam objašnjava tehniku izrade ornamentalnog nakita s pomoću finih tankih komada žica kombiniranih s malim kuglicama, odnosno granulama. Filigran u Istru prodire trgovačkim vezama s Venecijom, dok filigran kakvog danas poznajemo, u Istru ulazi sredinom 20. stoljeća s Kosova.

Izložba posvećena umjetnosti izrade nakita (фото 3)

Danas filigranske radionice gotovo i da ne postoje jer se zanat zbog mnogobrojnih faktora sveo na prodaju. Tek pokoji filigranar i danas sam izrađuje predmete koje izlaže u svojim vitrinama, a većina njih i dalje vrši popravke zlatnog i srebrnog nakita. Izložba razotkriva potencijale ponovnog razvoja filigrana koji je, prema autorima, moguć zahvaljujući kulturnim politikama okrenutima prema zaštiti nematerijalne kulture i poticanju rukotvorstva i zanatstva pod okriljem kreativnih industrija.

Izložba posvećena umjetnosti izrade nakita (фото 4)

Izložba posvećena umjetnosti izrade nakita (фото 5)

 

Related articles

Buro 24/7 Selection

više