Search

Izložba trojice veličanstvenih u Nizozemskoj

Izložba trojice veličanstvenih u Nizozemskoj

Constantin Brancusi, Man Ray i Medardo Rosso

Tekst: BURO.

Image: Foto: Büro247.ua

Proljeće sljedeće godine donijet će jednu veliku izložbu u nizozemski muzej Boijmans Van Beuningen u kojoj će skupno biti predstavljeni Constantin Brancusi, Medardo Rosso i Man Ray - trojica utjecajnih umjetnika 20. stoljeća. Radovi će biti predstavljeni iz najvećih njihovih svjetskih kolekcija, a uključit će 40 skulptura i više od 60 fotografija skulptura u objektivu samih umjetnika koje će dati detaljan pogled u njihovu umjetničku praksu.

Medardo Rosso

Medardo Rosso, "Bolesno dijete"

Medardo Rosso poznat je kao umjetnik koji je unio impresionizam u skulpturu, Brancusi je začetnik suvremene skulpture sa svojim apstraktnim formama od polirane bronce i mramora, a Man Ray je kao fotograf i umjetnik odigrao važnu ulogu u razvitku dadaizma i nadrealizma.

Man Ray

Man Ray, "Rayographie"

Njihova umjetnost suprotstavlja se u jednoj izložbi u pokazuje neočekivanu sličnost u njihovoj eksperimentalnoj prirodi. Primjerice Kiki de Montparnasse na fotografiji Man Raya "Crno i bijelo" nevjerojatno je slična Brancusijevoj skulpturi "La Muse Endormie" koja je nastala po uzoru na Rossovu "Bolesno dijete".

Constantin Brancusi

Constantin Brancusi, "Princess X"

Izložba "Brancusi, Rosso, Man Ray - Framing Sculpture" biti će otvorena od 8. veljače do 11. svibnja 2014. u Rotterdamu.

Man Ray

Man Ray, "L'Énigme d'Isidore Ducasse"

Constantin Brancusi

Constantin Brancusi, "La Muse Endormie"

Medardo Rosso

Medardo Rosso, "Bolesno dijete"

Tekst: D.Č.

Related articles

Buro 24/7 Selection

više