Search

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD

Nova atrakcija u istarskom gradiću

Urednik: BURO.


Image: PR

Jučer je svečano otvorena nova ACI marina u Rovinju, a autor arhitektonskog projekta kopnenog dijela marine - nove zgrade marine, operativne obale, prometnih površina i krajobraz je studio 3LHD. Najveći hrvatski sustav marina ACI, ovom investicijom vrijednom više od 150 milijuna kuna otvario svoju prvu marinu kategorizacije 5 sidara i najmoderniju nautičku luku izgrađenu po najvišim standardima struke. Rekonstrukcija je započela u travnju 2017.godine, a u marini sagrađenoj 1984. ostali su nepromijenjeni samo koncesijom određeni gabariti, dok je sve ostalo sagrađeno iznova.

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD (фото 1)

Lokaciju nadomak centra grada Rovinja definiraju javni park, rovinjski akvatorij s pogledom na gradsku jezgru i bogata turistička i sportsko-rekreacijska ponuda - nova šetnica, gradsko kupalište i nedavno otvoreni Grand Park Hotel Rovinj. Sklop marine oblikovan je u jedinstveni volumen umetnut u tkivo šetnice i vidljiv isključivo pročeljem na razini obale. Iznimku čini restoran/caffe lounge bar koji se uz grupe za sjedenje, zelene otoke i urbane atrakcije nalazi na krovu građevine. Nova zgrada marine osim Yacht kluba s recepcijom sadržava urede, agencije, ugostiteljske, trgovačke i servisne prostore - prostorije za mornare, servis za nautičare, spremišta, sanitarije i tehničke prostore. Funkcionalno je kopneni dio marine organiziran na dvije koncepcijske razine - reprezentativnu koja predstavlja prvi kontakt nautičara s marinom Rovinj i operativnu u funkciji servisa i pružanja usluga korisnicima marine.

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD (фото 2)

Slučajni prolaznik usmjerava se na komercijalne sadržaje, daleko od servisa i tehničkih prostora marine, a nautičar jasnim sustavom signalizacije biva vođen kroz njemu namijenjene sadržaje. Upravo je kontekst lokacije bio inspiracija za promišljanje redizajna postojećih sadržaja marine. Na projektu je ostvarena suradnja i s tvrtkom Obala koja je projektirala morski dio marine. Realizacijom projekata ACI marine i Grand Park Hotela Rovinj povezanih novosagrađenom šetnicom grad Rovinj dobio je novi javni prostor koji spaja staro gradsko tkivo s turističko-parkovnim prostorima zone Monte Mulini.

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD (фото 3)

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD (фото 4)

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD (фото 5)

Jučer je otvorena nova ACI marina u Rovinju s potpisom studija 3LHD (фото 6)

Related articles

Buro 24/7 Selection

Leave a comment

više