Search

Ovo su četiri najljepše obiteljske kuće u Hrvatskoj

Ovo su četiri najljepše obiteljske kuće u Hrvatskoj

Nominacije Udruženja hrvatskih arhitekata za 2015.


Image: Via Vizkultura.hr

Ovih je dana Udruženje hrvatskih arhitekata nominiralo najbolja arhitektonska ostvarenja za 2015.

Od ukupno 85 autorskih radova koliko ih je pristiglo, najbrojnije su realizacije interijera (21), obiteljskih kuća i javnih zgrada (po 12) te iznenađujuće velik broj prijavljenih radova u kategoriji za publicistički, kritički, znanstveno‐istraživački i teorijski rad na području arhitekture (13). Sve prijavljene radove ostvarene u 2015. godini valorizirao je Stručni savjet UHA-e u sastavu: Dražen Pejković, dipl. ing. arh., voditelj Stručnog savjeta UHA-e; Bojan Bilić, dipl. ing. arh.; Alan Kostrenčić, dipl. ing. arh.; Sabina Sabljić, dipl. ing. arh.; Dean Stubnja, dipl. ing. arh.; Ana Šverko, dipl. ing. arh.

Nagrada "Drago Galić" dodjeljuje se za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture za 2015. godinu, a ove četiri obiteljske kuće ušle su u izbor najljepših, uz stambeno naselje u dubrovačkom području Mokošica koje možete pogledati ovdje.

1. Kuća u ulici Zelenjak, Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić
    Lokacija: Zagreb

Težnja za postizanjem intime u gusto izgrađenom stambenom tkivu vješto je ostvarena rastvaranjem uglova, loveći tako jedine moguće „prazne" kadrove, svjetlo i zrak, dok je izravna veza unutrašnjeg i vanjskog prostora ostvarena sa zaštićene, dvorišne strane. Kuća razvija temu opne (ljuske) - fasade u svijetloj boji i jezgre tamnih fasada, formirajući međuprostore koji dobivaju funkciju terasa i loggia.

Foto by Bosnić+Dorotić

2. Kuća za odmor na Silbi, Iva Letilović, Igor Pedišić
     Lokacija: otok Silba

Dotrajala kuća za odmor pred nekoliko je godina dobila u dvorištu pet betonskih kontejnera - kućica u kojima je smještena nužna stambena infrastruktura, dok je sama kuća ostala posvećena spavanju i boravku. U međuvremenu dotrajala do neupotrebljivosti, zamijenjena je novom, koja slijedi obrise volumena svoje zatečene prethodnice, ali je pritom posve prilagođena potrebama njezinih današnjih korisnika. Intervencija tako predstavlja model za cikličko obnavljanje arhitektonskog sklopa koje počiva na ravnoteži trajnog i privremenog, starog i novog, a mijenja se kontroliranom kreativnom varijacijom.

Foto by Miljenko Bernfest

5. Stone House, Davor Mateković
    Lokacija: Lukovo Šugarje

Unutar generalno stihijske i neuravnotežene matrice uobičajene vikend izgradnje, kompaktni kameni poliedar „Stone house" svojim volumenom i materijalom iskazuje pripadnost onom iskonskom, autentičnom mjestu. Maksimalno iskorištenje parcele ovdje ne znači dominaciju veličinom, a zatvorenost volumena čita se pak kao zaštićenost kuće uz more izložene ekstremnim naletima bure, karakterističnima za ovu lokaciju (okolica Karlobaga). Ekspresija čistih ploha, čistoća spojeva i nužnih detalja ukazuju da se krajnje pročišćenim, obazrivim, razložnim i promišljenim projektiranjem, koje se oslanja na bazične kvalitete prostora i temeljna arhitektonska načela, može apsolutno upečatljivo i pozitivno djelovati u postojećem kaotično izgrađenom krajoliku.

Foto by Damir Fabijanić

3. Kuća 032, Danijel Marasović, Filip Pochobradsky
    Lokacija: Zagreb

Tri dvoetažne stambene jedinice povezane zajedničkim podrumom smještene u zelenilu na kosom terenu, čija je prostorna dispozicija bitno definirana željom za očuvanjem postojećeg bora na parceli, iskazuju kvalitete stanovanja koje omogućuje veći stupanj zajedništva i iskoristivosti prostora od onog koje nudi uobičajeno individualno stanovanje, bez da je pritom izgubljena intimnost života u obiteljskoj kući. Unutrašnji i vanjski prostor u nivou prizemlja razdvojeni su staklenom opnom, pa mogu po potrebi biti nježno razdvojeni ili posve integrirani.

Foto by Robert Leš

Cijelu listu pogledajte na www.uha.hr

Related articles

Buro 24/7 Selection

više