Search

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice

Stadion Luke Šokčevića Šaljapina


Image: Robert Leš

GEplus arhitekti iz Hrvatske projektirali su Stadion Luke Šokčevića Šaljapina u Gunji nominiran za nagradu Medalja za arhitekturu

Hrvatski studio GEplus arhitekti projektirao je Stadion Luke Šokčevića Šaljapina u Gunji, kojim je HNS prije četiri godine odlučio obnoviti nogometnu infrastrukturu devastiranu poplavama u istočnoj Slavoniji. Na inicijativu predsjednika Saveza, Davora Šukera, HNS je kroz suradnju s FIFA-om i UEFA-om prikupio sredstva za obnovu pet nogometnih igrališta u mjestima Posavski Podgajci, Drenovci, Račinovci, Strošinci i Gunja. Posebna pažnja u ovom vrijednom projektu pridana je izgradnji novog stadiona u Gunji kao središnjeg mjesta okupljanja i interakcije lokalne zajednice te razvoja novih generacija sportaša.

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 1)

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 2)

Stadion u Gunji veličinom je mali objekt, ali povod njegovoj izgradnji ima veliki značaj za lokalnu zajednicu. Arhitektonska kreativnost i inženjerska vještina svojstvena GEplus arhitektima došla je do izražaja pri oblikovanju vizualne pojavnosti stadiona gdje se kao najupečatljiviji element njegova vizualnog identiteta ističe glavno pročelje. Ono je, naime, izgrađeno od opeke koje objektu daje spomeničku vrijednost, s obzirom na to da opeka potječe od srušenih kuća uništenih poplavom. Odabirom između 12.000 sačuvanih komada, arhitekti su iskoristili najočuvanije primjerke i posebnom ih tehnikom ponovno ugradili u novi objekt.

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 3)

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 4)

Svi korišteni materijali izabrani su u duhu osnovne funkcionalnosti te prevladava natur-beton u interijeru i eksterijeru. Suvremenim pristupom građevina se u potpunosti uklapa u kontekst ruralnog krajolika karakterističan za Slavoniju i selo Gunju. Stadion Luke Šokčevića Šaljapina u Gunji ovih je dana dobio Uporabnu dozvolu za rad, dok je sam arhitektonski projekt jedan od nominiranih za Medalju za arhitekturu koju dodjeljuje Hrvatska komora arhitekata u sklopu svoje godišnje nagrade. 

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 5)

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 6)

"Naš projekti tim prepoznao je da ovaj objekt može biti više nego klasična obnova sportske infrastrukture u jednoj maloj seoskoj sredini sagledavajući od početka građevinu kao važno mjesto okupljanja lokalne zajednice, ali i kao zanimljivu priču koja može biti utkana u građevinu kao memorijska vrijednost. Polaznik i inicijator koncepta arhitektonske priče je sam povod izgradnje tj. katastrofalna poplava koja je uništila stari stadion, a koji je materijaliziran kroz utkane opeke od srušenih kuća na pročeljima građevine. Ali, postoje i druge činjenice koje su utjecale na razvoj arhitektonske ideje. Naime, ovo je bila prva stadionska infrastruktura koju je u potpunosti realizirao HNS.

Također, budžet je omogućavao isključivo zadovoljavanje najosnovnijih funkcija građevine, ostavljajući minimalni prostor za rad na oblikovnoj i vizualnoj pojavnosti objekta. Upravo ovaj element je od nas zahtijevao veliku arhitektonsku kreativnost i inženjersku dovitljivost kako bi, osim funcionalnih značajki, građevina zadobila i oblikovne vrijednosti. Financijska ograničenja su lišila građevinu brojnih tehnoloških elemenata, inače karakterističnih za suvremene objekte kojima isti mogu postati i ograničavajući, a fokus je prebačen na arhitekturu i dodanu vrijednost koju ona može donijeti lokalnoj zajednici.

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 7)

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 8)

Na oblikovanje građevine najviše je utjecao ruralni seoski kontekst i lokacija građevine smještena u jednom zelenom ambijentu, gotovo parkovnog karaktera kojeg karakterizira drvored visokih lipa zasađenih uz rub čestice paralelno s linijama nogometnog igrališta koji stvara prirodnu kulisu gledajući iz smjera stadiona prema terenu. 

Oblikovanje stadiona karakterizira izdizanje građevine iz smjera juga stvarajući dojam izrastanja iz terena, svojevrsnu simbiozu arhitekture i zelenog konteksta. Izrastanje iz terena manifestira se i u doslovnom podizanju zelenila na kuću u vidu zelenog krova. Primijenjena je tipologija "stadiona na nasipu" što također simbolički podsjeća na događaj pucanja nasipa i posljedičnu poplavu

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 9)

Na sjevernoj strani, građevina oblikovno započinje i završava naglašenim pročeljem odmah nasuprot glavnom pristupu. Kontraelement koji uravnotežuje cjelokupnu kompoziciju objekta predstavlja jednostavna, betonska streha koja prelazi u vertikalni element zida s natpisom stadiona. Oblikovanje se postiglo generiranjem izduženog objekta koji je stvorio svojevrsnu kulisu gledanu od strane igrališta i igrača, čime je podignuta kvaliteta ambijentalnog dojma sudionicima utakmica" - ispred GEplus arhitekata projekt su predstavili Eugen Popović i Gorana Giljanović.

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 10)

Stadion Luke Šokčevića Šaljapina u Gunji izgrađen je prema projektnom programu potrebnom za održavanje utakmica do ranga III. Hrvatske nogometne lige. Unutrašnji prostori su smješteni duž hodnika L oblika u kojem se jednostrano nižu prostorije ureda kluba, ambulante s mogućnosti pregrađivanja u doping sobu, dvije svlačionice za igrače, svlačionica za suce, odnosno ured trenera i tehnička prostorija. Na strani hodnika prema igralištu projektiran je sustav ormara za spremanje sportske opreme na taj način koristeći neuporabljiv prostor ispod tribina. Iz hodnika je direktno omogućen pristup igralištu.

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 11)

Direktni pristup s igrališta ima i vanjsko spremište smješteno na južnoj strani, a skriveno u zemljanom nasipu. Na sjevernoj strani u sklopu glavnog pročelja smješteni su prostori prodaje pića i ulaz u javne sanitarije kako bi gledateljima bili odmah vidljivi i dostupni, ali su istovremeno i skriveni vertikalnim zidom L strehe s natpisom naziva stadiona kako ne bi narušavali arhitekturu sjevernog pročelja. Smještaj prodaje pića i javnih sanitarija omogućava transformaciju parkirališnog prostora u prostor za sajam ili drugu svečanost. Na etaži tribina smještena je samo kontrolna prostorija koja se koristi za vrijeme odigravanja nogometnih utakmica. Cijeli projekt možete vidjeti u sklopu članka. 

Pogledajte kako izgleda novi stadion u Gunji koji potiče revitalizaciju lokalne zajednice (фото 12)

Related articles

Buro 24/7 Selection

više