Search

Pogledajte kako izgleda projekt bazena u kampu Stella Maris koji potpisuje arhitektonski studio NFO

Pogledajte kako izgleda projekt bazena u kampu Stella Maris koji potpisuje arhitektonski studio NFO

Kamp u Umagu u još atraktivnijem izdanju

Urednik: BURO.


Image: Marko Mihaljević

Na svoju podužu listu projekata koje su realizirali u posljednjih nekoliko godina, arhitektonski studio NFO je dodao i projekt bazena u umaškom kampu Stella Maris koji vam predstavljamo danas. Kamp Stella Maris nalazi se u gustoj borovoj šumi u Umagu, a zadatak naručitelja, bio je obogatiti ponudu kampa izgradnjom bazena sa pratećim sadržajima.

stella maris

stella maris

Riječ arhitekta: "Cijeli projekt je nastao u suradnji s projektantskim uredom IF Projekt d.o.o. iz Rovinja koji je bio nositelj uređenja cjelokupnog kampa i građevinskog dijela projekta. Sama lokacija, priroda i borova šuma, bila je osnova koncepta kompleksa. Sunčalište i bazeni urezani su u blago brežuljkastu morfologiju terena a svi zatvoreni sadržaji nalaze se ispod „zelenih" krakova koji prodiru u sunčalište. Time nastaje snažna cezura postojeće prirode koja se ublažava upuštanjem građevine u teren te prodiranjem postojećeg zelenila u centralni otvoreni prostor koji je fokus cijelog kompleksa. Ovakvim pristupom naglašen je koncept cijelog kampa - maksimalno očuvanje prirode i morfologije terena. Kompleks se sastoji od velikog bazena, dječjeg bazena i bazena za bebe. Osim bazenskog sadržaja tu se nalazi recepcija kampa i restoran. Na taj način bazen nije samo izolirani segment ponude kampa već je i prva vizura koju posjetitelji dožive prilikom ulaska u kamp."

stella maris

stella maris

stella maris

stella maris

stella maris

stella maris

stella maris

Autor: NFO d.o.o. (projektni tim: Damjan Kolundžić, Kata Marunica, Dijana Pavić, Nikica Pavlović, Nenad Ravnić)
Projektna suradnja: IF Projekt d.o.o. (građevinski dio projekta, nositelj uređenja cijelog kampa)
Naručitelj: Plava laguna d.d.
Izvođač: Adriaing d.o.o.
Lokacija: Kamp Stella Maris, Umag
Površina zahvata: 6500 m2
Godina projektiranja: 2017.
Godina izvedbe: 2018./19.

Related articles

Buro 24/7 Selection

Leave a comment

više