Search

Predstavljen novi izgled splitskog Žnjana

Predstavljen novi izgled splitskog Žnjana

Vrijednost investicije procjenjuje se na oko 30 milijuna kuna


Image: PR

Za izradu studije angažiran je zagrebački Arhitektonski fakultet kojom je ponuđen novi izgled i funkcija splitskog Žnjana. Nasuti plato podijelio bi se u zone namijenjene sportu, prometu i rekreaciji, ugostiteljstvu i kupalištima, a svi postojeći bespravno sagrađeni objekti bi se uklonili…

"Zonu splitske obale obuhvaćenu ovom studijom karakterizira artificijelni plato impresivnih dimenzija nasut 1998. god za potrebe masovnog okupljanja povodom dolaska pape Ivana Pavla II. Širenje kopna na štetu prirodne morske granice otvorilo je nove oblikovne i gradbene mogućnosti koje do danas nisu doprinijele poboljšanju kvalitete života na samoj obali, ali niti u sivoj suburbanoj zoni Žnjana. Grad se izmjenom zelenih padina i soliternih, uglavnom višestambenih zgrada logično orijentirao prema južnim vizurama i obali. Prihvat teme i priloženi projekt temeljen je na konceptu urbane integracije cjelovitog urbanog splitskog ambijenta, obnove života i kulture mediteranskog tipa na svim plemenitim razinama.

Ovim se prilozima nastoji argumentirati pristup sa zadaćom kreiranja prirodnog, društvenog i estetski skladnog prostora. Ugoda cjelogodišnjeg života i boravka ovdje je elaborirano dokazana i afirmirana novim sadržajima, efektom zelenila, vode, mora i zvuka, zaštićenosti od kiše i vjetra, osunčanjem na za to istaknutim mjestima i zasjenjenosti gdje je to funkcionalno potrebno. To se ostvaruje sigurnim, dostupnim, protočnim i artikuliranim urbanim ambijentom." stoji u studiji zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta koji je predstavio novu viziju splitskog Žnjana, najvećeg kupališno-rekreacijskog prostora na hrvatskoj obali Jadrana, koji je posljednjih nekoliko godina devastiran ilegalnim kafićima i klubovima.

Predstavljen novi izgled splitskog Žnjana (фото 1)
Projektna reakcija i horizontalni zoning prezentira ideju interakcije sadržajnih sljedova duž obale s logikom i karakterom jasne smjene: od pristupnog prometa (u kretanju i mirovanju), preko rekreacije, zabave, ugostiteljskih sadržaja, do kupališta. U potpunosti je prihvaćena i kontinuirano podržana ideja šetnice uz more (“lungo mare”) koja novom trasom zaista pripada neposrednoj blizini mora i atraktivnim vizurama. Slobodni su i otvoreni svi uzdužni i poprečni smjerovi kretanja pješaka glavnim osima i dijagonalama.

Zbog slojevitosti prostornog doživljaja ovo je posebno važno u stihijski uređenim i devastiranim područjima gdje uspostavljanje novih, cjelovitih prostornih, likovnih i simboličkih veza između suvremenih arhitektonskih intervencija i baštine urbanističke tradicije nije moguće bez pejzažne artikulacije zelenilom. Posebna pažnja posvećena je novom zelenom fondu u slijedu začetih drvoreda uz prometnice. Rehabilitacija danas neatraktivnih velikih šljunčanih površina pošumljavanjem visokim i niskim zelenilom transformira karakter cijele zone.
Predstavljen novi izgled splitskog Žnjana (фото 2)
Komunalnim režimom rasporeda i nove organizacije svakodnevnog korištenja i održavanja, tj. novog urbanog servisa (promet, javna rasvjeta, čistoća, sabiranje i odvoz otpada, snabdijevanje i dr.) potrebno je doseći visoku civilizacijsku razinu života i urbane kulture ovog moćnog rekreativno - turističkog središta.

Značaj mjesta i posebni ambijentalno-atmosferski uvjeti od odlučujuće su važnosti pri odabiru i oblikovanju materijala. U značajnoj mjeri riječ je o autohtonim materijalima prilagođenim taktilnom iskustvu i vizualnom užitku. Materijali upotrebljeni u obradi i dizajnu hodnih površina, pri izradi komunalnih uređaja i urbane opreme čine skladno selektirani zbir.
Predstavljen novi izgled splitskog Žnjana (фото 3)
Svojom strukturom i teksturom materijali su podložni mjestu ugradnje, tj. tradicionalnom iskustvu upotrebe materijala, ali i tehničko-tehnološkoj razradi pri čemu su odabir, dimenzije, kvaliteta i obrada rezultat kriterija trajnosti i sigurnosti.

"Ovim projektom nastoje afirmirati i iskoristiti potpuni potencijal i kvalitetu prostora koju on sadrži sam po sebi. Unutar navika i granica priobalne gradnje i zakona o gradnji, tradicije i mjesta, ambijenta i atmosfere i prirodnih klimatskih uvjeta (more, vjetar i sunce) ovdje nedostaje red i program, zajedničko uživanje u mogućem lokalnom fenomenu i ponudi. Sve to ostvarit će se razložnom i neophodnom financijskom stimulacijom, obaveznim projektima urbanizma, arhitekture i dizajna uz javnu prezentaciju i prihvat." poručuje tim Arhitektonskog fakulteta čiju viziju i prijedlog izgleda splitskog Žnjana možete pogledati u sklopu članka.
Predstavljen novi izgled splitskog Žnjana (фото 4)Predstavljen novi izgled splitskog Žnjana (фото 5)

Related articles

Buro 24/7 Selection

više