Search

Hoće li Francuska dekriminalizirati drogu?

Hoće li Francuska dekriminalizirati drogu?

Potencijalne promjene u zakonu

Tekst: E.G.


Image: screesnhot

Sudeći prema najnovijim vijestima, Francuska bi se mogla pridružiti rastućem broju zemalja koje su se odlučile za dekriminalizaciju droge...

Pitanje dekriminalizacije ili legalizacije droga spada u ona pitanja oko kojih se vjerojatno nikad neće postići opći konsenzus. Dok jedni uporno ponavljaju kako je korištenje marihuane manje štetno od, primjerice, konzumiranja alkohola, drugi se grčevito opiru čak i klasifikaciji tzv. lakših i težih droga. Ipak, može se primijetiti trend dekriminalizacije ili čak legalizacije droga u sve većem broju svjetskih zemalja, a takvim odlukama idu u prilog i statistike; dekriminalizacija dovodi do smanjenog opterećenja kaznenog sustava, dok legalizacija ni u jednoj zemlji nije dovela do povećanog broja konzumenata, već upravo suprotno.

Posljednja zemlja koja se kreće putanjom liberalizacije zakona vezanog uz korištenje droga je Francuska. Dva zastupnika, Eric Pulliat i Robin Reda su, između ostalih prijedloga za već spomenuto smanjenje opterećenja kaznenog sustava, naveli i mogućnost dekriminalizacije droga. U tom slučaju bi se posjedovanje klasificiralo kao prekršaj, i trebala bi se platiti novčana kazna u iznosu između 150 i 200 eura. U slučaju da se to ne plati, moguća je kazna zatvora. Još jedna opcija o kojoj su raspravljali je da osobna upotreba ne može rezultirati zatvorom, no nikakvo konačno rješenje još uvijek nije ponuđeno. Za kraj, treba spomenuti i francuski zakoni ne rade distinkciju između marihuane i drugih droga, pa bi se ovaj prijedlog, ako prođe, mogao odnositi na doslovne sve droge.

Related articles

Buro 24/7 Selection

više